Okładka książki

Okładka książki

Civil Law (w:) Handbook of Polish Law, red A.J. Szwarc, P. Wiliński, W. Dajczak,  Warszawa–Bielsko-Biała 2011, s. 403–420