Usługi

Specjalizujemy się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa własności intelektualnej.

Prowadzimy wszelkiego rodzaju sprawy i przygotowujemy opinie prawne z zakresu polskiego, jaki i unijnego:

 

prawa autorskiego

w szczególności dotyczące przedmiotu prawa autorskiego, praw twórców – osobistych i majątkowych, dozwolonego użytku, utworów audiowizualnych, ochrony programów komputerowych oraz praw pokrewnych (artystyczne wykonania, fonogramy i wideogramy, nadania programów, pierwsze wydania oraz wydania naukowe i krytyczne) oraz zbiorowego zarządu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

prawa własności przemysłowej

w szczególności z zakresu prawa patentowego (wynalazki), prawa wzorów użytkowych (prawa ochronne) i wzorów przemysłowych (prawa z rejestracji), prawo znaków towarowych (prawa ochronne) i oznaczeń geograficznych (prawa z rejestracji)

prawa nieuczciwej konkurencji

w szczególności wprowadzających w błąd oznaczeń przedsiębiorstwa, fałszywego lub oszukańczego oznaczenia pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzającego w błąd oznaczenia towarów lub usług, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłaniania do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwa produktów, pomawiania lub nieuczciwego zachwalania, utrudniania dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, nieuczciwej lub zakazanej reklamy

prawa komputerowego, prawa nowych technologii i prawa internetu