dr Jakub Kępiński LL.M.

doktor Jakub Kępiński

PUBLIKACJE

dokument_beztla

Wykaz publikacji
dr. Jakuba Kępińskiego LL.M.

Jakub Kępiński – doktor nauk prawnych, radca prawny (OIRP Poznań), specjalizuje się w prawie cywilnym i prawie własności intelektualnej. Jest adiunktem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego. Na UAM prowadzi zajęcia z prawa cywilnego i wykłady z prawa własności intelektualnej dla studentów Erasmusa. Prowadzi też wykłady i szkolenia z prawa własności przemysłowej i nieuczciwej konkurencji.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Studiował w Niemczech w Bambergu, w Holandii w Instytucie Assera w Hadze oraz ukończył studia podyplomowe na Central European Univeristy w Budapeszcie z zakresu Międzynarodowego Prawa Gospodarczego, gdzie uzyskał tytuł LLM. Przebywał na stypendiach w Europa Univeristät Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz w instytucie Maxa Plancka w Monachium.

Autor monografii „Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym” (nagrodzonej w konkursie Urzędu Patentowego), współautor 3 wydania „Komentarza do Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenji” i 1 wydania „Systemu Prawa Prywatnego t. XV Prawo konkurencji” oraz autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej (z zakresu prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego). Współredaktor serii „Zarys Prawa Własności Intelektualnej” wydawanej przez Wydawnictwo C.H. Beck.

W pracy naukowej zajmuje się obecnie przede wszystkim prawem własności przemysłowej, w szczególności problematyką wzorów przemysłowych oraz prawem nieuczciwej konkurencji.

Ponadto arbiter Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów, Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie.

Zna język angielski i niemiecki.